Структура наукової публікації

Найбільш поширена структура наукової статті втілена в принципі IMRAD

Introduction, Methods, Results, and Discussion – міжнародний формат наукових статей

Кожна стаття має чітку структуру:

  • Назва (Title)
  • Анотація (Abstract)
  • Ключові слова (Keywords)
  • Вступ (Introduction)
  • Методи (Methods)
  • Результати (Results) And
  • Обговорення (Discussion)
  • Висновки (Conclusions)
  • Література (References)

Назва – чітко окреслює головну ціль статті, починається з об’єкта дослідження, приваблює увагу читача.

Анотація – лаконічно відображає зміст тексту статті: цілі дослідження, основні аспекти, методи й результати. Має бути максимально інформативною та дещо провокуючою, аби зацікавити читача.

Ключові слова – це перелік основних термінів, розглянутих у статті.

Вступ (І) – окреслення ключової задачі, гіпотези. У вступі варто відповісти на питання: Що вже відомо про предмет дослідження? Що ми знаємо? Що ми розглянемо в конкретній статті?

Методи (М) – опис конкретних методів і матеріалів, що використовувалися в процесі дослідження; опис усіх факторів, що вплинули на отримані результати.

Результати (R) – ключовий розділ статті, наповнений конкретними тезами й аргументами. Таблиці, графіки, малюнки доречно розмістити саме тут.

Обговорення (D) – порівняння отриманих результатів з результатами попередніх досліджень теми; значення проведеного дослідження; чи підтверджують результати гіпотезу; подальша перспектива вивчення теми.

Висновки – відповіді на питання: Чи вдалося досягти мети дослідження? Яке значення мають результати? Чи мають результати практичне застосування? Які питання лишилися без відповідей?

Завершується наукова стаття списком усіх використаних джерел.

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056