Історія бібліотеки

Заснування
фундаментальної бібліотеки

У 1898 році в Київському політехнічному інституті імені імператора Олександра II було засновано Фундаментальну бібліотеку. Її першим директором і бібліотекарем в одній особі став майбутній академік Української Академії Наук М. Ф. Біляшівський – відомий історик, етнограф і археолог. За час його роботи (1898-1902 рр.) бібліотеку було укомплектовано необхідною науковою і навчальною педагогічною літературою, а зв`язки, які він мав з вітчизняними та зарубіжними книжковими фірмами, забезпечували постійне поповнення бібліотечних фондів новими надходженнями.

часи жовтневої революції
та громадянської війни

Бібліотека не припиняла свою роботу і під час Жовтневої революції та громадянської війни 1918-1921 рр., але в цей період практично не отримувала коштів на книжкові придбання. З 1922 року комплектування фонду бібліотеки поліпшується. Поступово відновлюється зв`язок із закордоном. Протягом кількох років, 1922 по 1929 рр. працівники бібліотеки, незважаючи на ситуацію в країні, проводять велику роботу по впорядкуванню фондів згідно з міжнародною бібліотечною системою. До кінця 20-х років, Бібліотека КПІ стає потужною технічною бібліотекою, фонд якої включає класичні твори з математики, фізики, хімії, інженерної справи, філософії.

Найкраща бібліотека серед вищих
навчальних закладів

В 30-х роках відбувається значне розширення бібліотеки. Саме в цей період в бібліотеці з`являються відділи науково-технічної літератури, періодики, окремо був виділений відділ технічної документації. Створюються відділи соціально-економічної літератури та бібліографії, відділ комплектування і опрацювання літератури. В 1941 році Бібліотека КПІ визнана однією з найкращих серед бібліотек вищих навчальних закладів республіки.

Окупація
бібліотеки

Період 1941-1943 рр. став найважчим в історії бібліотеки. Бібліотеку не встигли евакуювати, вона залишилась в Києві і була частково зруйнована, пограбована, спалена і розкрадена. Багато цінних книг було вивезено до Німеччини та Австрії. Загалом, за період окупації бібліотека втратила 144843 примірників видань.

Відновлення
бібліотеки

Бібліотека розпочала свою роботу в другій половині листопада 1943 року. Невеликим колективом бібліотеки була проведена робота по впорядкуванню, перенесенню та обліку книжкового фонду. 1 жовтня 1944 року, разом з початком занять в КПІ, в хімічному корпусі, який найменше постраждав від руйнувань, було відкрито філіал і абонемент бібліотеки.

Нове приміщення
бібліотеки

Подальший бурхливий розвиток КПІ, ріст кількості нових факультетів та філіалів інституту сприяв розвитку бібліотеки. В 1965 році бібліотека отримала статус науково-технічної і була віднесена до другої категорії з оплати праці, а в 1983 році була віднесена до першої категорії з оплати праці. Із 1980 року бібліотека обслуговує користувачів в новому приміщенні, збудованому за індивідуальним проектом з ініціативи ректора інституту Г. І. Денисенка. Бібліотека була задумана як синтез книги, архітектури, мистецтва і нових технологій. Будівля знаходиться в центрі кампусу університету – на площі Знань.

Сучасна
бібліотека

В дні святкування 100-річчя НТУУ «КПІ» Вчена рада університету присвоїла бібліотеці ім'я Григорія Івановича Денисенка. Сьогодні бібліотека КПІ активно розвивається, має чітку стратегію, яка визначає візію, місію та цінності, а також цілі та ініціативи, необхідні для їх досягнення, за чотирма основними стратегічними напрямами: навчання і розвиток, процеси, клієнти та фінанси.

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056