1. Головна
  2. /
  3. Ресурси
  4. /
  5. Фонди та колекції

Фонди та колекції

Загальна інформація
Загальний бібліотечний фонд (станом на 1.01.2019) становить 2 580 338 книжкових паперових прим., 48 069 електронних ресурсів (із них 6 920 електронних посібників та підручників), передплачені бази даних : ТОВ «Інформатіо» EBSCO PUBLISHING та ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ”», а також передплачений електронний журнал «Охорона праці».
Посилання на віртуальні колекції:
Нові надходження
Обмінний фонд
Віртуальна колекція «Праці викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Фонд літератури з історії Київського політехнічного
інституту ім. Ігоря Сікорського

Фонд літератури з історії Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського – унікальне в історичному і науковому плані зібрання різноманітних матеріалів, до складу якого входять: роботи вчених університету від моменту його заснування; рукописні і архівні матеріали – біографії, мемуари, спомини видатних професорів і викладачів університету; опрацювання; історичні нариси про діяльність факультетів і кафедр протягом 120 років існування навчального закладу; книжкові видання, пов’язані з історією вищої освіти в Україні і світі; креслення об’єктів комплексу КПІ 1975-1984 р.

У складі фонду – колекція «Праці вчених КПІ», де представлені праці вчених НТУУ «Київський політехнічний інститут» від моменту його заснування. У фонді майже 3500 примірників праць вчених, професорів, викладачів університету. Серед них роботи В.Л. Кирпичова, В.Г. Шапошникова, С.П. Тимошенка, Є.О. Патона, Г.С. Писаренка, Л.І. Антропова, К.І. Ващенка, Г.І. Денисенка, М.О. Кільчевського, К.Г. Самофалова, Я.К. Трохименка, І.М. Чиженка, Л.С. Ямпольського, М.З. Згуровського, М.А. Павловського та ін.
Деякі примірники мають надзвичайну цінність, адже вони містять автографи видатних вчених, дарчі написи, наукові примітки, рідкісні фотографії.

Унікальними є документи, що доносять історію університету у фактах, цифрах та прізвищах. Серед них: А. Абрагамсон «Краткий очерк возникновения КПИ» 1898 р., «Устав Киевского Политехнического Института Александра II» 1898 р., «Правила поведения для студентов», складені С.Ю. Вітте, «Личний состав КПИ» 1900-1917 р., «Алфавитный список студентов КПИ Императора Александра ІІ на 1899-1900 учебный год», «Отчет о состоянии КПИ», «Отчеты о деятельности Киевского политехнического общества инженеров и агрономов», учебные планы механического и инженерного отделений.

Виняткову цінність мають старовинні альбоми фотографій: Альбом перших випускників хімічного відділення 1898-1903 р., Собрание фотографических снимков КПИ Императора Александра II, снятых для альбома, поднесеннаго бывшему Директору В. Л. Кирпичеву в 1902 г.
Також зберігаються матеріали, що стосуються виникнення і становлення бібліотеки: «Правила библиотеки» 1899 г., «Схема систематического каталога библиотеки КПИ Императора Александра ІІ» 1902 г., «Студенческая библиотека-читальня. Каталог книг. 1907».

Фонд літератури з історії НТУУ «КПІ» продовжує поповнюватися. Кожен викладач університету вважає за обов’язок передати свої видання до фонду бібліотеки.

Фонд рідкісних і цінних документів Науково-технічної
бібліотеки Київської політехніки

Фонд рідкісних і цінних документів Науково-технічної бібліотеки Київської політехніки зберігає багато книжкових пам’яток, що яскраво відображають історію розвитку вітчизняної та зарубіжної науки і техніки. Серед них:
• унікальні книжкові видання – окремі курси з технічних дисциплін, багатотомні збірки наукових праць, рідкісні підручники поч. ХІХ ст., роботи вітчизняних і світових класиків науки і техніки, біографічні словники, довідкові видання;
• періодичні видання – журнали, наукові вісники, записки різних наукових організацій та ін.
До складу фонду входять іноземні та вітчизняні стародруки (видання до 1830 р.): «Основи хімії» нідерландського лікаря і вченого Германа Бургаве (1732 р.), роботи з прикладної хімії французького хіміка та державного діяча Ж.-А. Шапталя («Elemens de chymie» 1796 р. та «Chimie appliquée aux arts» 1807 р.), твори видатного шведського хіміка і фармацевта, першовідкривача багатьох неорганічних та органічних речовин К.В.Шеєле («Opuscula chemica et physica» 1788 р.). Унікальним є багатотомне видання «Dictionnaire technologique, ou nouveau dictionnaire universel des arts et métiers, et de l’économie industrielle et commerciale», що було надруковане протягом 1822-1829 рр. у Франції, що дає уявлення про розвиток технологій та ремесел на початку ХІХ ст. Не менш цінною є праця французького вченого в галузі фізики, астрономії та геодезії Ж.-Б. Біо «Traité élémentaire d’astronomie physique» 1810-1811 рр.
Математичні науки представлені багатьма цікавими роботами: «Introduction a l’analyse infinitesimal» Леонарда Ейлера (1835 р.), «Курс математики» (1823 р.) та «Основания алгебры» (1838 р.) Франсуа Лакруа, «Алгебра: Принятая в руководство для преподавания в Институте Корпуса Путей Сообщения» (1833 р.) П.Л. Бурдона, «Теория сравнений» (1849 р.) Павла Чебышева, двотомник «Mécanique analytique» (1811-1819 рр.) Ж.Л. Лагранжа – французького астронома, механіка і, разом з Ейлером, одного з найвидатніших математиків XVIII ст.; творами Анрі Пуанкаре, Еваріста Галуа, Гаспара Проні і багатьох інших.

Цінною і до сьогоднішнього дня лишається робота Бернара Белідора «Architecture hydraulique, ou L’art de conduire, d’élever et de ménager les eaux pour les différens besoins de la vie» (1819 р.) – зібрання знань в галузі практичної й прикладної механіки. Розробки і розрахунки вченого справили величезний вплив на науку у подальші століття. Також, книга вважається і одним з перших в Європі довідників з інженерної справи з ґрунтовною теоретичною базою.

Окрім видань технічного напрямку, у фонді представлено літературу з питань архітектури і мистецтва, художні твори та мемуари. Наприклад, двотомник «Руководство к истории искусств» (1869-1870 рр.) німецького вченого Франца Куглера (одного з перших європейських істориків мистецтва) або «История живописи» (1912 р.) Олександра Бенуа.

Від початку формування бібліотеки до фонду надходила велика кількість періодичних видань ХІХ- поч. ХХ ст. Зокрема, тут зберігається один з перших технічних журналів Європи «Polytechnische Journal» ( Політехнічний журнал, 1822-1899 рр.). Протягом всього ХІХ ст. він був важливим джерелом технічних знань і технологій. Також, у фонді представлені інженерні журнали ХІХ ст. – Російської імперії, Німеччини, Великої Британії і Франції; численна періодика з питань фізики, хімії, машинобудування, будівництва та архітектури; вісники наукових товариств. Такі видання сьогодні стали унікальним джерелом вивчення історії становлення та розвитку світової науки і техніки.

Історичні розвідки і матеріали наукових досліджень працівники відділу публікують на сторінках блогу «Стародруки Київської політехніки» та на однойменній сторінці у Facebook. Всі бажаючі можуть з ними ознайомитися.

Обмінний
фонд

Обмінний фонд є універсальним за своїм складом і містить книги, збірники наукових праць, періодичні видання та видання, що продовжуються, матеріали конференцій тощо.
Список видань для книгообміну
За більш детальною інформацією з питань книгообміну звертайтеся до відділу комплектування та наукової обробки літератури.
Контактна особа:
Жесткова Тетяна
+38 (044) 204-97-53
t.zhestkova@library.kpi.ua

Віртуальна колекція
нових надходжень

Складається із видань, що надійшли до бібліотеки протягом останніх 3-х місяців.

Віртуальна колекція
«Праці викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Містить повнотекстові наукові та освітні матеріали, авторами яких є викладачі університету.

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056