1. Головна
  2. /
  3. Про бібліотеку
  4. /
  5. Наукова діяльність

Наукова діяльність

Наукова діяльність Бібліотеки КПІ визначається як системний комплекс інтелектуальних творчих заходів, спрямованих на одержання нових фахових знань та пошук шляхів їх практичного застосування. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження ведуться за такими напрямками, як стратегічне управління бібліотекою, наукова бібліографія, авторитетний контроль, сучасні стандарти створення електронних каталогів, дослідження рідкісних і цінних фондів.
Основні розділи, які предметно ілюструють наукову діяльність:

Міжнародна
науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення» започаткована з метою широкого обговорення теоретико-методологічних аспектів стратегічного управління та його практичного застосування в українських і закордонних бібліотеках. До участі запрошуються керівники та провідні фахівці бібліотек, інформаційних, освітніх та соціокультурних установ.

2018 рік

2020 рік

Пост-реліз II Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення»

2022 рік

Науково-практичні заходи

Бібліотека КПІ постійно виступає як організатор та співорганізатор численних міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходів. Працівники Бібліотеки беруть участь в усіх важливих фахових наукових подіях, де представляють власні дослідження та досвід своєї роботи. Презентацїї більшості виступів розміщено в ElAKPI.

2020

Працівники Бібліотеки у 2020 році взяли участь у міжнародних та
всеукраїнських науково-практичних заходах:

2019

У 2019 році Бібліотека  виступила як співорганізатор:

Працівники Бібліотеки у 2019 році взяли участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах:

 

2018

Заходи, в яких НТБ виступила як співорганізатор:

Міжнародні та всеукраїнські науково-практичні заходи, в яких працівники НТБ взяли участь:

2017
Видання та публікації

Науково-видавнича та публікаційна діяльність Бібліотеки – один з компонентів системи емпіричних досліджень, який підсилює поширення інформації про результати на сторінках окремих друкованих  та електронних видань, матеріалів наукових та науково-практичних конференцій, спеціальних фахових видань тощо. Електронні версії  більшості публікацій Бібліотеки виставлені у відкритий доступ в ElAKPI.

2020

 

Статті в університетській газеті «Київський політехнік»

 

Хронологічні покажчики з серії «Бібліографії вчених Київської Політехніки»:

2019
2018
2017

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056