Наукова діяльність

Наукова діяльність Бібліотеки КПІ визначається як системний комплекс інтелектуальних творчих заходів, спрямованих на одержання нових фахових знань та пошук шляхів їх практичного застосування. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження ведуться за такими напрямками, як стратегічне управління бібліотекою, наукова бібліографія, авторитетний контроль, сучасні стандарти створення електронних каталогів, дослідження рідкісних і цінних фондів.
Основні розділи, які предметно ілюструють наукову діяльність:

Щорічна
конференція

Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення» започаткована з метою широкого обговорення теоретико-методологічних аспектів стратегічного управління та його практичного застосування в українських і закордонних бібліотеках. До участі запрошуються керівники та провідні фахівці бібліотек, інформаційних, освітніх та соціокультурних установ.

Детальніше

Науково-практичні заходи

Бібліотека КПІ постійно виступає як організатор та співорганізатор численних міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходів. Працівники Бібліотеки беруть участь в усіх важливих фахових наукових подіях, де представляють власні дослідження та досвід своєї роботи. Презентацїї більшості виступів розміщено в ElAKPI.

2018

Заходи, в яких НТБ виступила як співорганізатор:

Міжнародні та всеукраїнські науково-практичні заходи, в яких працівники НТБ взяли участь:

2017
Видання та публікації

Науково-видавнича та публікаційна діяльність Бібліотеки – один з компонентів системи емпіричних досліджень, який підсилює поширення інформації про результати на сторінках окремих друкованих  та електронних видань, матеріалів наукових та науково-практичних конференцій, спеціальних фахових видань тощо. Електронні версії  більшості публікацій Бібліотеки виставлені у відкритий доступ в ElAKPI.

2018
2017

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056