Оцінка

Наукометричні показники

Наукометрія розглядає науку як інформаційний процес, який характеризується багатьма вимірюваними показниками. На сьогодні в різних базах даних наукових публікацій існує чимало статистичних показників, що використовуються для оцінки ефективності діяльності окремого науковця, наукового видання, наукової установи.

Сукупність результатів наукометричного аналізу і професійної якісної експертизи можуть стати основою для оцінювання перспективності, авторитетності, впливовості науковця, колективу, видання, напряму дослідження тощо.

Усі зареєстровані користувачі Бібліотеки КПІ можуть безкоштовно отримати індивідуальні консультації в Центрі інформаційної підтримки освіти та досліджень (Бібліотека КПІ, 4 поверх, 4.4 зал) щодо визначення наукометричних показників авторів (індексу цитувань та індексу Гірша) за даними наукометричних платформ Scopus, Web of Science.

Контакти:
Світлана Кирилюк
+38 (044) 204-96-72
s.kirilyuk@library.kpi.ua


Преміювання науковців

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» діє Положення про преміювання працівників і здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та (чи) Web of Science Core Collection.

Відповідно до цього Положення на преміювання можуть подаватися заявки від авторів (колективу авторів), які станом на момент подання є працівниками або здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського. Преміювання здійснюється лише за умови оприлюднення результатів наукових досліджень у публікаціях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та Scopus, де у вихідних даних публікації зазначена належність автора/співавтора до КПІ ім. Ігоря Сікорського: для україномовних статей потрібно – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», для англомовних – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institut.

Автор (співавтори) після знаходження статті у наукометричних базах даних Web of Science Core Collection та (чи) Scopus заповнюють заявку за формою (прикріпити форму, що у вкладенні), яку візують у Відділі кадрів та архівної справи КПІ ім. Ігоря Сікорського та подають до Науково-технічної бібліотеки.

З питань оформлення заявок звертайтеся до Центру інформаційної підтримки освіти та досліджень (Бібліотека КПІ, 4 поверх, 4.4 зал).

Контакти:
Євгенія Кулик
+38 (044) 204-96-72
e.kulyk@library.kpi.ua


Нові публікації дослідників у Scopus, Web of Science

Інформаційні списки публікацій дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у міжнародних базах даних Scopus та Web of Science.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Scopus за ІI квартал 2019 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Web of Science за ІI квартал 2019 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Scopus за І квартал 2019 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Web of Science за І квартал 2019 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Scopus за ІV квартал 2018 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Web of Science за ІV квартал 2018 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Scopus за ІII квартал 2018 p.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Web of Science за ІII квартал 2018 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Web of Science за ІI квартал 2018 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Scopus за ІI квартал 2018 p.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Scopus за І квартал 2018 p.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Web of Science за І квартал 2018 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Scopus за ІV квартал 2017 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Web of Science за ІV квартал 2017 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Scopus за ІІІ квартал 2017 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Web of Science за ІІІ квартал 2017 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Scopus за ІІ квартал 2017 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Web of Science за ІІ квартал 2017 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Scopus за І квартал 2017 р.

Публікації дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Web of Science за І квартал 2017 р.


Рейтинги видань

Інформація про журнали важлива для прийняття рішення щодо публікації результатів власних досліджень. Пропонуємо платформи та перелік показників, які можуть допомогти знайти видання для вивчення результатів досліджень та публікації власних.

Наукометричні показники, що допомагають оцінити видання

Jornal impact factor (імпакт-фактор журналу) – усереднене співвідношення кількості цитувань статей в журналі впродовж поточного року до загальної кількості статей, опублікованих в цьому журналі за попередні два роки.

CiteScore – середня кількість цитувань, отриманих впродовж календарного року всіма статтями, опублікованими в конкретному журналі за попередні три роки.

SJR (SCImago Journal Rank) – складний показник, що враховує як цитованість статей журналу, так і ступінь авторитетності журналів, що посилаються, а також тематичні зв’язки між виданнями.

Quartile – категорія наукових журналів, що відображає рівень цитованості журналу.

За результатами ранжування кожен журнал потрапляє в один з чотирьох квартилів:

Q1 – 25% журналів з найвищими показниками цитованості;

Q2 – середньо високе положення (від 50% і до 25% з найвищими показниками цитованості);

Q3 – середньо низьке положення (від 75% до початку 50%);

Q4 – крайнє нижнє положення (нижні 25%).

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) – контекстуальний показник, який враховує різницю у ймовірності цитування з урахуванням предметної галузі: загальний потенціал цитування журналу ділиться на потенціал цитування його наукової галузі.

Scimago Journal & Country Rank

Рейтинг журналів, що наводить комплекс бібліометричних показників на основі інформаційних ресурсів бази даних SciVerse Scopus корпорації Elsevier. Надає можливість оцінити ефективність діяльності наукового видання.

Journal Citation Reports

Рейтинг журналів за імпакт-фактором, який щорічно публікує компанія Clarivate Analytics на основі даних платформи Web of Science (доступ лише в локальній мережі КПІ ім. Ігоря Сікорського).

Консультації щодо визначення показників впливовості журналів, вибору видань за тематикою дослідження для ознайомлення та опублікування результатів власних досліджень можна отримати в Центрі інформаційної підтримки освіти та досліджень (Бібліотека КПІ, 4 поверх, 4.4 зал).

Контакти:
Марія Федорець
+38 (044) 204-96-72
m.fedorets@library.kpi.ua


Рейтинги університетів

Показники публікаційної активності провідних українських університетів за Scopus (за 2018 р.)

Установа Кількість публікацій у Кількість цитувань у Індекс Гірша (h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 16770 93635 88
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 9193 51773 68
Львівський національний університет імені Івана Франка 7466 42701 63
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 3314 14669 59
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 3411 19337 58
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 7421 22395 53
Донецький національний медичний університет 1114 7357 45
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 3585 13201 42
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 3554 12826 41
Національний університет «Львівська політехніка» 5920 16101 41

Національні рейтинги навчальних закладів

Консолідований рейтинг ВНЗ
Рейтинг ВНЗ «Топ-200 Україна»

Міжнародні рейтинги навчальних закладів

Academic Ranking of World Universities («Шанхайський рейтинг»)
QS World University Rankings
Webometrics ranking of world’s universities
Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles
Times Higher Education World University Rankings
U-Multirank


Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056