Hindawi

Пошук серед рецензованих наукових журналів відкритого доступу видавничої корпорації Hindawi. Містить публікації з інженерії, математики, фізики, хімії, комп’ютерних наук, біології, медицини тощо.

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056