1. Головна
  2. /
  3. Виданням КПІ
  4. /
  5. Наукові фахові періодичні видання КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові фахові періодичні видання КПІ ім. Ігоря Сікорського

Назва видання Галузь науки, код (шифр) спеціальності або галузь знань Дата включення (внесення змін), категорія
1. Advanced Education (Новітня освіта) педагогічні спеціальності – 011

філологічні спеціальності – 035

17.03.2020 «А»

02.07.2020 

2. Information and Telecommunication sciences технічні спеціальності – 172

технічні спеціальності – 122, 125

17.03.2020 «Б»

02.07.2020

3. Information technology and security технічні  спеціальності – 122, 125

технічні спеціальності – 172

 

02.07.2020 «Б»

24.09.2020

 

4. Innovative Biosystems and Bioengineering технічні

медичні

(за групою спеціальностей 14.03.00)

спеціальності  – 161, 162, 163, 181, 133, 222, 224, 104, 105, 113

біологічні

хімічні спеціальності – 091, 102

технічні спеціальності – 122

медичні спеціальності – 227

 

 

 

16.07.2018 «Б»

 

 

07.11.2018 

28.12.2019 

24.09.2020

5. Mechanics and Advanced Technologies

технічні спеціальності – 131, 133, 134

28.12.2019 «Б»
6. Theoretical and Applied Cybersecurity

технічні

фізико-математичний

спеціальності – 113, 121, 122, 123, 124, 125, 126

 

15.04.2021 «Б»
7. Адаптивні системи автоматичного управління технічні спеціальності – 121, 124, 125, 126, 151

спеціальності – 171, 172

02.07.2020 «Б»

26.11.2020

8. Біомедична інженерія і технологія технічні спеціальності – 122

технічні спеціальності – 163

02.07.2020 «Б»

24.09.2020

9. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право

юридичні спеціальності – 081

політичні

соціологічні

спеціальності – 052, 054

24.09.2020 «Б»

 

 

10. Вісник «КПІ». Приладобудування

технічні спеціальності – 151, 152, 153, 173

спеціальності – 163

02.07.2020 «Б»

26.11.2020

11. Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка. Радіоапаратобудування

технічні спеціальності – 171, 172, 173

спеціальності – 126, 151, 152, 153

17.03.2020 «А»

02.07.2020

12. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка

технічні спеціальності – 153, 171, 172, 173

спеціальності – 126, 151, 152

02.07.2020 «А»

24.09.2020

13. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження»

технічні спеціальності – 101, 161

спеціальності – 133, 151

28.12.2019 «Б»

17.03.2020

14. Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті

технічні спеціальності – 101, 102, 161

18.12.2018 «Б»
15.

Геоінженерія

технічні спеціальності – 101, 133, 184

26.11.2020 «Б»

16. Економічний вісник НТУУ «КПІ» економічні спеціальності – 051, 073, 075 02.07.2020 «Б»
17. Енергетика: економіка, технології, екологія технічні спеціальності – 101, 141, 142, 143, 144, 145

спеціальності – 152

24.09.2020 «Б»

 

26.11.2020

18. Механіка гіроскопічних систем технічні спеціальності – 131, 134, 151, 152, 173

спеціальності – 121, 126

17.03.2020 «Б»

02.07.2020

19. Мікросистеми, Електроніка та Акустика технічні спеціальності – 141, 153, 171, 172

02.07.2020 «Б»

20. Наукові вісті КПІ / KPI Science News технічні спеціальності – 113, 121, 122, 123, 124, 141, 142, 143, 144, 151, 161, 171, 172

спеціальності – 131, 132, 133, 134

28.12.2019 «Б»

 

17.03.2020

21. Обрії друкарства педагогічні спеціальності – 011

соціальні комунікації спеціальності – 061

02.07.2020 «Б»

24.09.2020

22. Системні дослідження та інформаційні технології технічні

фізико-математичні

спеціальності – 113, 122, 124

фізико-математичні спеціальності – 111

 

02.07.2020 «Б»

 

24.09.2020

23.

Сторінки історії

історичні спеціальності – 032

02.07.2020 «А»

24. Технологія і техніка друкарства філологічні спеціальності – 061

технічні спеціальності – 186

17.03.2020 «Б»

24.09.2020

25. Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації (спец доступ) технічні спеціальності – 122, 125, 172

 

02.07.2020 «Б»

 

Примітка: у наукових фахових виданнях України категорії «В» наукові публікації зараховуються за темою дисертації  на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, якщо вони були опубліковані до 12 березня 2020 року

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056