Наукові фахові періодичні видання КПІ ім. Ігоря Сікорського

Назва видання Галузь науки, код (шифр) спеціальності або галузь знань Дата включення (внесення змін), категорія
1. Advanced Education педагогічні

спеціальності – 011

17.03.2020 «А»
2. Information and Telecommunication sciences технічні

спеціальності – 172

17.03.2020 «Б»
3. Information technology and security технічні «В»
4. Innovative Biosystems and Bioengineering технічні

медичні

(за групою спеціальностей 14.03.00)

спеціальності 161, 162, 163, 181, 133, 222, 224, 104, 105, 113

біологічні

хімічні

спеціальності 091, 102

технічні

спеціальності – 122

16.07.2018 «Б»

 

 

 

 

07.11.2018 «Б»

 

 

 

28.12.2019 «Б»

5. Mechanics and Advanced Technologies технічні

спеціальності – 131, 133, 134

28.12.2019 «Б»
6. Адаптивні системи автоматичного управління технічні «В»
7. Вісник «КПІ». Приладобудування технічні «В»
8. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право політичні

соціологічні

юридичні

«В»
9. Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка. Радіоапаратобудування технічні

спеціальності – 171, 172, 173

17.03.2020 «А»
10. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка фізико-математичні «В»
11. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження» технічні

спеціальності – 101, 161

спеціальності – 133, 151

28.12.2019 «Б»

 

17.03.2020 «Б»

12. Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті технічні

спеціальності – 101, 102, 161

18.12.2018 «Б»
13. Дослідження з історії техніки історичні «В»
14. Економічний вісник НТУУ «КПІ» економічні «В»
15. Енергетика: економіка, технології, екологія технічні «В»
16. Інформаційні системи. Механіка та керування технічні «В»
17. Механіка гіроскопічних систем технічні

спеціальності – 131, 134, 151, 152, 173

17.03.2020 «Б»
18. Мікросистеми, Електроніка та Акустика технічні «В»
19. Наукові вісті КПІ / KPI Science News технічні

спеціальності – 113, 121, 122, 123, 124, 141, 142, 143, 144, 151, 161, 171, 172

спеціальності – 131, 132, 133, 134

28.12.2019 «Б»

 

17.03.2020 «Б»

20. Обрії друкарства соціальні комунікації «В»
21. Системні дослідження та інформаційні технології

фізико-математичні

технічні

«В»
22. Сторінки історії історичі «В»
23. Технологія і техніка друкарства філологічні

спеціальності – 061

17.03.2020 «Б»

Примітка: у наукових фахових виданнях України категорії «В» наукові публікації зараховуються за темою дисертації  на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, якщо вони були опубліковані до 12 березня 2020 року

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056