1. Головна
  2. /
  3. Виданням КПІ
  4. /
  5. Наукові фахові періодичні видання КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові фахові періодичні видання КПІ ім. Ігоря Сікорського

Назва видання Галузь науки, код (шифр) спеціальності або галузь знань Дата включення (внесення змін), категорія
1. Advanced Education (Новітня освіта) педагогічні спеціальності – 011

філологічні спеціальності – 035

17.03.2020 «А»

02.07.2020 

2. Advanced linguistics педагогічні

філологічні

спеціальності – 011, 035

30.11.2021 «Б»

3. Information and Telecommunication sciences технічні

спеціальності – 172

технічні 

спеціальності – 122, 125

17.03.2020 «Б»

 

02.07.2020

4. Information technology and security технічні 

спеціальності – 122, 125

технічні 

спеціальності – 172

02.07.2020 «Б»

 

 

24.09.2020

5. Innovative Biosystems and Bioengineering технічні

медичні

(за групою спеціальностей 14.03.00)

спеціальності  – 161, 162, 163, 181, 133, 222, 224, 104, 105, 113

біологічні

хімічні

спеціальності – 091, 102

технічні

спеціальності – 122

медичні

спеціальності – 227

 

 

 

16.07.2018 «Б»

 

07.11.2018 

 

28.12.2019 


24.09.2020

6. Mechanics and Advanced Technologies технічні

спеціальності – 131, 133, 134

28.12.2019 «Б»
7. Theoretical and Applied Cybersecurity технічні 

фізико-математичний

спеціальності – 113, 121, 122, 123, 124, 125, 126

15.04.2021 «Б»
8. Адаптивні системи автоматичного управління технічні

спеціальності – 121, 124, 125, 126, 151,

спеціальності – 171, 172

 

02.07.2020 «Б»

 

26.11.2020

 

9. Біомедична інженерія і технологія технічні

спеціальності – 122

технічні

спеціальності – 163

02.07.2020 «Б»

 

24.09.2020

10. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право юридичні

спеціальності – 081

політичні

соціологічні

спеціальності – 052, 054

24.09.2020 «Б»

11. Вісник «КПІ». Приладобудування технічні

спеціальності – 151, 152, 153, 173

спеціальності –  163

 02.07.2020 «Б»

26.11.2020

12. Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка. Радіоапаратобудування технічні

спеціальності – 171, 172, 173

спеціальності – 126, 151, 152, 153

17.03.2020 «А»

02.07.2020

13. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка технічні

спеціальності – 153, 171, 172, 173

спеціальності – 126, 151, 152

02.07.2020 «А»

24.09.2020

14. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження» технічні 

спеціальності – 101, 161

спеціальності – 133, 151

28.12.2019 «Б»

17.03.2020

15.

Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті

технічні

спеціальності – 101, 102, 161

18.12.2018 «Б»

16. Геоінженерія технічні

спеціальності – 101, 133, 184

26.11.2020 «Б»
17. Економічний вісник НТУУ «КПІ» економічні

спеціальності – 051, 073, 075

02.07.2020 «Б»
18. Енергетика: економіка, технології, екологія технічні

спеціальності – 101, 141, 142, 143, 144, 145

спеціальності – 15

24.09.2020 «Б»

26.11.2020

 

19. Механіка гіроскопічних систем технічні

спеціальності – 131, 134, 151, 152, 173

спеціальності – 121, 126

17.03.2020 «Б»

02.07.2020

20. Мікросистеми, Електроніка та Акустика технічні

спеціальності – 141, 153, 171, 172

02.07.2020 «Б»
21. Наукові вісті КПІ / KPI Science News технічні

спеціальності – 113, 121, 122, 123, 124, 141, 142, 143, 144, 151, 161, 171, 172

спеціальності – 131, 132, 133, 134

 

28.12.2019 «Б»

17.03.2020

22. Обрії друкарства педагогічні

спеціальності – 011

соціальні комунікації

спеціальності – 061

 

02.07.2020 «Б»

24.09.2020

23.

Системні дослідження та інформаційні технології

технічні

фізико-математичні

спеціальності – 113, 122, 124

фізико-математичні

спеціальності – 111

02.07.2020 «Б»

24.09.2020

24. Сторінки історії історичні

спеціальності – 032

02.07.2020 «А»
25. Технологія і техніка друкарства філологічні

спеціальності – 061

технічні

спеціальності – 186

17.03.2020 «Б»

24.09.2020

26. Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації (спец доступ) технічні

спеціальності – 122, 125, 172

02.07.2020 «Б»

Примітка: у наукових фахових виданнях України категорії «В» наукові публікації зараховуються за темою дисертації  на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, якщо вони були опубліковані до 12 березня 2020 року

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056