Наукові фахові періодичні видання КПІ ім. Ігоря Сікорського

Назва видання Галузь науки, код (шифр) спеціальності або галузь знань Дата включення (внесення змін), категорія
1. EducationAdvanced Education (Новітня освіта)

педагогічні
спеціальності – 011
філологічні
спеціальності – 035

17.03.2020 «А»

02.07.2020

2. InformationInformation and Telecommunication sciences

технічні
спеціальності – 172
технічні
спеціальності – 122,
125

17.03.2020 «Б»

02.07.2020

3. Information technology

and security

технічні 

спеціальності – 122, 125

технічні 

спеціальності – 172

02.07.2020 «Б»

24.09.2020

4. Innovative Biosystems and Bioengineering технічні

медичні

(за групою спеціальностей 14.03.00)

спеціальності  – 161, 162, 163, 181, 133, 222, 224, 104, 105, 113

біологічні

хімічні

спеціальності – 091, 102

технічні

спеціальності – 122

медичні

спеціальності – 227

 

 

 

 

16.07.2018 «Б»

07.11.2018 

28.12.2019 

24.09.2020

5. Mechanics and Advanced Technologies

технічні

спеціальності – 131, 133, 134

28.12.2019 «Б»
6. Адаптивні системи автоматичного управління технічні

спеціальності – 121, 124, 125, 126, 151

02.07.2020 «Б»
7. Біомедична інженерія і технологія технічні

спеціальності – 122

технічні

спеціальності – 163

 

02.07.2020 «Б»

24.09.2020

8. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право

юридичні

спеціальності – 081

політичні

соціологічні

спеціальності – 052, 054

24.09.2020 «Б»

 

 

9. Вісник «КПІ». Приладобудування

технічні

спеціальності – 151, 152, 153, 173

02.07.2020 «Б»

10. Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка. Радіоапаратобудування

технічні

спеціальності – 171, 172, 173

спеціальності – 126, 151, 152, 153

 

17.03.2020 «А»

02.07.2020

11. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка

технічні

спеціальності – 171, 172, 173

спеціальності – 126, 151, 152

 

02.07.2020 «А»

24.09.2020

12. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження»

технічні

спеціальності – 101, 161

спеціальності – 133, 151

 

28.12.2019 «Б»

17.03.2020

13. Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті

технічні

спеціальності – 101, 102, 161

 

18.12.2018 «Б»

14.

Економічний вісник НТУУ «КПІ»

економічні

спеціальності – 051, 073, 075

 

02.07.2020 «Б»

15. Енергетика: економіка, технології, екологія

технічні

спеціальності – 101, 141, 142, 143, 144, 145

24.09.2020 «Б»
16. Механіка гіроскопічних систем

технічні

спеціальності – 131, 134, 151, 152, 173

спеціальності – 121, 126

 

17.03.2020 «Б»

02.07.2020

17. Мікросистеми, Електроніка та Акустика

технічні

спеціальності – 141, 153, 171, 172

02.07.2020 «Б»
18. Наукові вісті КПІ / KPI Science News

технічні

спеціальності – 113, 121, 122, 123, 124, 141, 142, 143, 144, 151, 161, 171, 172

спеціальності – 131, 132, 133, 134

 

28.12.2019 «Б»

17.03.2020

19. Обрії друкарства

педагогічні

спеціальності – 011

соціальні комунікації

спеціальності – 061

02.07.2020 «Б»

 

24.09.2020

20. Системні дослідження та інформаційні технології

технічні

фізико-математичні

спеціальності – 113, 122, 124

фізико-математичні

спеціальності – 111

 

02.07.2020 «Б»

 

24.09.2020

21. Сторінки історії історичні

спеціальності – 032

02.07.2020 «А»
22.

Технологія і техніка друкарства

філологічні

спеціальності – 061

технічні

спеціальності – 186

 

17.03.2020 «Б»

 

24.09.2020

23. Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації (спец доступ)

технічні

спеціальності – 122, 125, 172

02.07.2020 «Б»

Примітка: у наукових фахових виданнях України категорії «В» наукові публікації зараховуються за темою дисертації  на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, якщо вони були опубліковані до 12 березня 2020 року

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056