Преміювання науковців

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» діє Положення про преміювання працівників і здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та (чи) Web of Science Core Collection.

Відповідно до цього Положення на преміювання можуть подаватися заявки від авторів (колективу авторів), які станом на момент подання є працівниками або здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського. Преміювання здійснюється лише за умови оприлюднення результатів наукових досліджень у публікаціях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та Scopus, де у вихідних даних публікації зазначена належність автора/співавтора до КПІ ім. Ігоря Сікорського: для україномовних статей потрібно – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», для англомовних – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institut.

Автор (співавтори) після знаходження статті у наукометричних базах даних Web of Science Core Collection та (чи) Scopus заповнюють заявку за формою (прикріпити форму, що у вкладенні), яку візують у Відділі кадрів та архівної справи КПІ ім. Ігоря Сікорського та подають до Науково-технічної бібліотеки.

З питань оформлення заявок звертайтеся до Центру інформаційної підтримки освіти та досліджень (Бібліотека КПІ, 4 поверх, 4.4 зал).

Контакти:
Євгенія Кулик
+38 (044) 204-96-72
e.kulyk@library.kpi.ua

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056