Рейтинги університетів

Показники публікаційної активності провідних українських університетів за Scopus (за 2019 р.)

Установа Кількість публікацій у Кількість цитувань у Індекс Гірша (h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 18213 109060 93
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 9935 59023 71
Львівський національний університет імені Івана Франка 8181 49778 68
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 3583 21889 62
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 3552 16762 61
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 8246 27405 58
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 3819 15015 44
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 4045 15357 44
Національний університет “Львівська політехніка” 7173 22775 44

За даними Scopus, КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 році за кількістю публікацій займає 3 місце серед вітчизняних ЗВО, 4 місце за кількістю посилань і 6 місце за індексом Гірша.

Національні рейтинги навчальних закладів

Консолідований рейтинг ВНЗ
Рейтинг ВНЗ «Топ-200 Україна»

Міжнародні рейтинги навчальних закладів

Academic Ranking of World Universities («Шанхайський рейтинг»)
QS World University Rankings
Webometrics ranking of world’s universities
Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles
Times Higher Education World University Rankings
U-Multirank

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056