Складники іміджу науковця: ідентифікація

Створення унікальних профілів дослідника в ORCID, Researcher ID, Google Scholar

Швидкий розвиток наукового цифрового контенту ускладнив пошук та ідентифікацію авторів конкретних досліджень. По-перше, десятки вчених з різних країн можуть мати однакові прізвища. По-друге, при перекладі іншими мовами одне й те саме прізвище в різних журналах може по-різному транслітеруватись. Водночас, розвиток міжнародних наукометричних баз потребує чіткої ідентифікації авторів. Для вирішення цих проблем створюються цифрові ідентифікатори авторів, які дозволяють поєднати автора з результатами його дослідницької діяльності.

Пропонуємо створити та актуалізувати профіль у популярних сервісах.

Інструкція з реєстраціїї профілю дослідника в ORCID

ORCID – відкритий, некомерційний проект для створення та підтримки реєстру унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого та повного способу представлення результатів науково-дослідної діяльності.

ORCID дозволяє:

  • правильно ідентифікувати дослідника
  • забезпечити зв’язок з іншими унікальними ідентифікаторами автора (AuthorID Scopus і ResearcherID та ін.)
  • надійно та однозначно зв’язати інформацію про дослідників з повними, точними та актуальними даними про їх науковий доробок.

Інструкція по створенню авторського профілю в ResearcherID

ResearcherID – міжнародна система персональної ідентифікації авторів наукових публікацій. Використовується для ідентифікації авторів в міжнародних базах даних наукових публікацій, зокрема, в Web of Science.

ResearcherID дозволяє :

  • створити профіль вченого та об’єднати в ньому різні варіанти написання прізвища латиницею
  • сформувати список власних публікацій
  • визначити власні наукометричні показники (індекс цитованості, h-індекс)
  • асоціювати свій профіль з ORCID.

Інструкція з коригування авторського профілю в Scopus

AuthorID Scopus – авторський профіль в базі даних Scopus, що формується автоматично під час появи хоча б однієї статті науковця в базі.

AuthorID Scopus дозволяє:

– коригувати авторський профіль та об’єднати в ньому різні варіанти написання прізвища латиницею, обравши той, якому надає перевагу сам автор

– коригувати список публікацій автора в Scopus (видалити чужі та додати ті, яких бракує)

– визначити власні наукометричні показники (індекс цитованості, h-індекс).

Google Scholar– це безкоштовна спеціалізована пошукова система, що надає можливість авторам відстежувати бібліографічні посилання на свої статті та автоматично обрахувати деякі наукометричні показники. В КПІ ім. Ігоря Сікорського від 23.03.2016 діє Наказ № 2-40 «Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ “КПІ”».

Інструкція зі створення профілю автора в Google Scholar.

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056