Наукометричні показники

Наукометрія розглядає науку як інформаційний процес, який характеризується багатьма вимірюваними показниками. На сьогодні в різних базах даних наукових публікацій існує чимало статистичних показників, що використовуються для оцінки ефективності діяльності окремого науковця, наукового видання, наукової установи.

Сукупність результатів наукометричного аналізу і професійної якісної експертизи можуть стати основою для оцінювання перспективності, авторитетності, впливовості науковця, колективу, видання, напряму дослідження тощо.

Усі зареєстровані користувачі Бібліотеки КПІ можуть безкоштовно отримати індивідуальні консультації в Центрі інформаційної підтримки освіти та досліджень (Бібліотека КПІ, 4 поверх, 4.4 зал) щодо визначення наукометричних показників авторів (індексу цитувань та індексу Гірша) за даними наукометричних платформ Scopus, Web of Science.

Контакти:
Світлана Кирилюк
+38 (044) 204-96-72
s.kirilyuk@library.kpi.ua

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056