Web of Science

Критерії відбору журналів до Web of Science

Процес оцінки журналів для Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
У процесі відбору журналів для Web of Science враховується цілий ряд кількісних і якісних факторів, які включають:

 1. Базові стандарти публікації:
 • рецензування
 • публікаційну етику
 • формат публікації
 • своєчасність виходу випусків журналу
 • дотримання міжнародних видавничих стандартів
 • статті (або бібліографічні дані) англійською мовою
 1. Зміст журналу (корисний науковий контент)
 2. Міжнародний авторський і редакційний склад
 3. Аналіз показників цитування.

Процес оцінки журналів для ESCI
Критерії оцінки наукового журналу, який претендує на індексацію в наукометричній базі Emerging Sources Citation Index (ESCI), стосуються видавничих стандартів та змісту журналу (науковийконтент і його оформлення). До таких критеріїв належать:

 • Рецензування (експертна оцінка якості наукового контенту і його оформлення)
 • Дотримання правил публікаційної етики
 • Електронний формат(XML, PDF)
 • Бібліографічна інформація англійською мовою
 • Рекомендація або запит на включення від користувачів платформи Web of Science.

Обов’язкові елементи електронних журналів:

 • Назва журналу
 • Рік публікації
 • Том і / або номер журналу (якщо є)
 • Заголовок статті
 • Всі ідентифікатори статті, включаючи номер статті, номери сторінок статті, ідентифікатор цифрового об’єкта (digital object identifier – DOI), The Publisher Item Identifier (PII)
 • Імена та адреси авторів
 • Повний зміст для кожного випуску, куди входить номер сторінки / статті для кожної публікації (якщо журнал не публікує окремі статті)

Оригінальний текст на офіційному сайті: THE WEB OF SCIENCE JOURNAL SELECTION PROCESS (By James Testa, Vice President, Editorial Development & Publisher Relations, updated 18 July 2016).

Корисні посилання:
Процес відбору журналів до БД Web of Science
Перелік критеріїв оцінки наукових журналів, складений на основі зауважень та рекомендацій експертів ресурсів Scopus, WoS, DOAJ

Консультації щодо розвитку видання відповідно до вимог включення до міжнародних баз даних можна отримати у Центрі інформаційної підтримки освіти та досліджень (Бібліотека КПІ, 4 поверх, 4.4 зал).

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056