Зазначення ідентифікатора автора

Зазначення ідентифікатора, такого як ORCID, дає можливість надійно та однозначно поєднати наукову роботу з конкретним вченим.

Інструкція з реєстраціїї профілю дослідника в ORCID

ORCID – відкритий,  некомерційний  проект  для  створення  та  підтримки  реєстру унікальних  ідентифікаторів  дослідників,  прозорого та  повного способу представлення результатів науково-дослідної діяльності.

ORCID дозволяє:

  • правильно ідентифікувати дослідника
  • забезпечити зв’язок з іншими унікальними ідентифікаторами автора (AuthorID Scopus і ResearcherID та ін.)
  • надійно та однозначно зв’язати інформацію про дослідників з повними, точними та актуальними даними про їх науковий доробок.

ResearcherID – міжнародна система персональної ідентифікації авторів наукових публікацій. Використовується для ідентифікації авторів в міжнародних базах даних наукових публікацій, зокрема, в Web of Science.

ResearcherID дозволяє:

  • створити профіль вченого та об’єднати в ньому різні варіанти написання прізвища латиницею
  • сформувати список власних публікацій, як включених в базу даних Web of Science, так і тих, що не увійшли до неї
  • визначити власні наукометричні показники (індекс цитованості, індекс Гірша)
  • асоціювати свій профіль з ORCID.

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056