11/08

Довідки та консультації

Бібліотека КПІ оперативно та максимально зручним способом надає відповіді на питання дослідників, викладачів та студентів.

Бібліотекарі проконсультують Вас про:

  • пошук освітньої та наукової інформації, загальних питань наукометрії, академічної доброчесності;
  • доступ до баз даних та перевірки академічних текстів на ознаки плагіату;
    публікаційну активність, визначення наукометричних показників, електронної доставки документів;
  • оформлення цитувань, списків використаних інформаційних джерел за вітчизняними та міжнародними стандартами;
  • бібліографічний опис видань ХІХ – початку ХХ ст.;
  • історію КПІ, історію науки і техніки, інженерної освіти;
  • колекції фонду рідкісних і цінних видань Бібліотеки КПІ;
  • користування е-каталогом та е-формуляром;
  • користування віртуальними колекціями е-каталогу «Рідкісні та цінні видання» та «Історія КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Усі деталі та контакти зібрані тут.

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056