JSTOR

Вільний доступ до повних текстів академічних журналів, монографій, наукових звітів з різних галузей знань.

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056