Виданням КПІ

EN

  1. Пропонуємо актуальну інструкцію з реєстрації в Міжнародному центрі ISSN та подання запитів на присвоєння ISSN (послуга надається на платній основі з січня 2018 р.).
  2. Як отримати номер ISSN: інструкція
  3. Консультації щодо проходження процедури отримання ISSN можна отримати у Центрі інформаційної підтримки освіти та досліджень (Бібліотека КПІ, 4 пов., 9 зала)

EN

Пропонуємо актуальні переліки наукових фахових видань Перелік наукових фахових видань Перелік електронних фахових видань Перелік фахових видань КПІ ім. Ігоря Сікорського

EN

Scopus

WebofScience

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

«Наукова періодика України» (НБУВ)

EN

  • Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах.
  • ГОСТ 16876-71. Правила транслитерации букв кирилловскогоалфавита буквами латинскогоалфавита [Текст]. – Введ. 1973–07–01. – М. : Изд-востандартов, 1981. – 8 с.
Стандарт чинний на території України. Розповсюджується на транслітерацію літер алфавітів кирилиці літерами латинського алфавіту в галузі наукової та технічної інформації та встановлює відповідність між літерами кирилівського алфавіту, які використовуються в російській, українській, білоруській, болгарській, македонській, сербсько-хорватській та монгольській мовах, та літерами латинського алфавіту. Місце знаходження друкованого примірника стандарту: Бібліотека КПІ, відділ нормативно-технічної та технічної документації, 6 пов., зала №11.
  • Он-лайн транслітератор(з української мови) – он-лайн транслітерація за різними системами та стандартами: Термінологічної комісії з природничих наук (ТКПН) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Української комісії з питань правничої термінології (УКППТ), ISO 9, таблицями Постанови КМ України від 27 січня 2010 року № 55, Бібліотеки Конгресу США (ALA-LC), тощо.
  • Он-лайн транслітератор(з російскої мови) – он-лайн транслітерація за різними системами та стандартами. Серед систем вибрати Бібліотеку Конгресу США (ALA).

EN

Contacts

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
37 Peremohy Avenue, Kyiv
03056, Ukraine