28/02

Оновлено логотип для ELAKPI

Було оновлено логотип для електронного архіву наукових та освітніх матеріалів, який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Бібліотека КПІ вдячна за співпрацю доценту Кафедри видавничої справи та редагування Фіялці Світлані Борисівні та її студентам 1 курсу. Логотип було обрано серед великої кількості їх талановитих робіт.

Контакти

+38 (044) 204-82-75
library@library.kpi.ua
пр. Перемоги, 37 Л, м. Київ, 03056